Podané ruce o.s.Podané ruce o.s. – Projekt OsA je registrovaný   poskytovatel sociálních služeb osobní asistence 

V roce 2001 jsme začali poskytovat sociální službu osobní asistence pro klienty a občany města Frýdek-Místek a postupně jsme během dvou let tuto přímou pomoc nabídli i aktivně realizovali v celém Moravskoslezském kraji. Nyní jsou našimi uživateli služeb handicapovaní lidé všech věkových kategorií ve  čtyřech krajích České republiky. Naši zaměstnanci v pozici osobní asistent, osobní asistentka se starají touto formou pomoci i o seniory.

Hned v prvním roce existence naší organizace na základě žádostí několika občanů obce Staříč, jsme začali realizovat terénní sociální službu osobní asistence i v obci Staříč. Počáteční nedůvěra, se kterou nás sledovali  občané obce a rodinní  příslušníci klientů,  byla díky  skvělým  osobním asistentkám a jejich profesionálnímu přístupu,  brzy překonána. Vedení naší organizace v čele s ředitelkou projektu osobní asistence paní Helenou Fejkusovou, představilo škálu námi poskytovaných úkonů v rámci sociální služby vedení obce a byla domluvena spolupráce mezi organizací Podané ruce, o.s.-Projekt OsA FM a Obcí Staříč. Pro představitele obce se jevilo výhodné, spolupracovat s profesionálním realizátorem tohoto typu sociální služby právě pro odborný a lidský přístup k občanům obce.       

Až do roku 2007 měla obec zaměstnánu vlastní  pečovatelku, ale s účinností zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., muselo vedení obce zvažovat, zda se s vlastní službou budou registrovat na krajském úřadu MSK nebo smluvně službu zajistí z již registrované organizace. Obrátili se tedy na nás a naše sdružení zaměstnalo stávající pečovatelku paní Svatavu Gryczovou.

Vše se ukázalo jako velmi dobrý počin a to hlavně pro samotné uživatele služby osobní asistence a zároveň občany Staříče.

Nyní organizace Podané ruce, o.s-Projekt OsA FM stále poskytuje služby osobní asistence občanům obce Staříč a to za nižší cenu než v jiných, námi zajišťovaných lokalitách. Tyto smluvní ceny se daří udržovat díky příkladné spolupráci s vedením obce. Ta naší organizaci poskytuje finanční částku na kompenzaci finančních nákladů, které nám vznikají právě ve spojitosti s poskytováním konkrétní sociální služby.

Pro občany Staříče je cena stanovena na 35,-Kč/ hod.bez rozlišení úkonů. V ostatních regionech kraje máme stanovenu cenu 65,-Kč za 2 a více hodin služby. Toto rozlišení při zachování kvality poskytnutých služeb nám zákon dovoluje, pokud máme na platbu za službu finance z více zdrojů.

Uživatelem služeb poskytovaných naší organizací  se může stát člověk, jehož zdravotní  znevýhodnění nebo handicap vyžaduje pomoc jiné osoby. Naši zaměstnanci zajišťují službou jak  handicapované děti, tak i dospělé osoby, staráme se i o seniory s jejich specifickými potřebami.

Škála námi  poskytovaných úkonů je opravdu velká.

Nabízíme  pomoc a podporu při těchto činnostech:

·        podávání a příprava jídla a pití, donáška jídla

·        pomoc výběrem vhodného oblečení, pomoc s oblékáním a svlékáním

·        přesun z lůžka na vozík

·        pomoc s osobní hygienou

·        pomoc s péčí o domácnost pro osoby s tělesným nebo mentálním postižením

·        pomoc s nákupy a při  běžných pochůzkách

·        pomoc s péčí o nezletilé děti osobám s tělesným nebo mentálním postižením

·        obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a sociální začleňování osob

·        nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

·        doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity

·        uplatňování práv, oprávněných zájmů pomoc s vyřizováním osobních záležitostí

Jsme rádi, že můžeme potřebným občanům Staříče podávat pomocnou ruku, když jejich vlastní jsou slabé či nemohoucí. Jsme rovněž vděčni zastupitelům Obce Staříč, že službě osobní asistence fandí, považují ji za potřebnou a účinnou. Myslí tím hlavně  na své občany.

Děkujeme Vám všem a s nabídkou kvalitní služby osobní asistence Vám budeme vždy nablízku

 

                                                        Pavlína Fejkusová DiS., koordinátorka OA

Kontakty:

Podané ruce, o.s - Projekt OsA FM

koordinátorka terénní osobní asistence :        Pavlína Fejkusová DiS. 776011437

osobní asistentka pro klienty obce Staříč :     Svatava Gryczová         737843293

zástupkyně ředitelky pro FM                         Bc.Martina Šrubařová   777011031

ředitelka projektu                                           Helena Fejkusová          777011059

tel.kancelář FM                                              595174111, 558648134

www.podaneruce.eu                                      e- mail: podaneruce@seznam.cz 

 Zveřejněno : 02.10.2009  12:41
Verze pro tisk

Související zprávy

Obec Staříč
Chlebovická 201
739 43 Staříč
Tel: 558 660 260
Fax: 558 661 051
Mobil : 605 447 149
Provozní doba
Pondělí, Středa
8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Další kontakty
Škola : 558 660 263
Kulturní dům : 558 660 260
Knihovna : 558 661 051