Staříč - Splašková kanalizace a ČOVStaříč - Splašková kanalizace a ČOV

Zastupitelstvo obce na svém  17. zasedání dne 14.11.2011 rozhodlo o vyhlášení výběrového řízení na zpracovatelé projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci  Staříč - Splašková kanalizace a ČOV. Vítězem soutěže se stala  společnost HHP Projekt ,  s.r.o., Hlubinská  917 Moravská Ostrava.

Tímto se zahájila nesnadná,  ale nutná etapa rozvoje obce Staříč.

V lednu proběhla veřejná schůze k tomuto tématu, kde jsme Vás občany chtěli  seznámit jak budou práce na projektu postupovat .

Zahájili jsme projekt pro územní rozhodnutí a protokoly k rodinným domům.

Zájmem obce je vést trasy kanalizační stoky převážně ve veřejně přístupných pozemcích obce, státu. Nevyhneme se místy ovšem i soukromým pozemkům. Tato místa budou vždy s majiteli projednána a musí být uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí na provedení stavby.

 

Protokoly k rodinným domům - obec chce zajistit odkanalizování jednotlivých domů tak, aby bylo minimalizováno přečerpávání.

 

Ke každému rodinnému domu, trvale obydlenému bude vyvedena kanalizační přípojka z hlavního řádu. Pověření zástupci společnosti HHP Projekt, s.r.o. Ostrava projednají individuálně s majiteli domu napojení a následně vypracují protokol. Součástí tohoto protokolu je umístění přípojky s popisem. Přípojka z kanalizační větve bude ukončena plastovou šachtou průměru 400 mm před pozemkem vlastníka RD. Protokol musí vlastnoručně podepsat vlastník nemovitosti, ke které bude vedena přípojka. Cena protokolu a dokumentace je 1.920,- Kč. včetně DPH. Obec Staříč na svém  20. zasedání dne 16.1.2012 usn.č.441/20 schválila 50% spoluúčast. Obec uhradí polovinu nákladů, tj. 960,- Kč  včetně DPH. Tyto protokoly budou předávány majitelům rodinných domů na obecním úřadě. Přípojky k RD až do projednaného napojovacího  místa si občané vybudují svépomocně, nebo prostřednictvím odborné firmy.

V případě nezájmu o přípojku bude zjišťováno, jakým způsobem bude RD řešit odkanalizování, vlastník pak musí řešit likvidaci na vlastní náklady.

K neobydleným domům a k nezastavěným parcelám se veřejné části přípojek vybudují za úhradu nákladů na přípojku.

 

Tyto práce budou ukončeny v 04/2012, kdy odevzdáním dokumentace na příslušný stavební úřad zahájíme Stavební územní řízení akce Staříč – Splašková kanalizace a ČOV. Dokumentace bude sloužit i k žádosti o státní dotaci na realizaci.Zveřejněno : 06.04.2012  09:00
Verze pro tisk

Související zprávy

Obec Staříč
Chlebovická 201
739 43 Staříč
Tel: 558 660 260
Fax: 558 661 051
Mobil : 605 447 149
Provozní doba
Pondělí, Středa
8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Další kontakty
Škola : 558 660 263
Kulturní dům : 558 660 260
Knihovna : 558 661 051