Fotogalerie

Fotografie Staříče a jeho okolí, fotodokumentace z akcí apod.

2013

Dětský karneval (foto Roman Nieč)

2012

Otevření sportovního areálu u Mlýna

Víceúčelový  sportovní areál u Mlýna

Jak pokračovaly práce na areálu u MLýna

jubilanti 2012

Zájezd na muzikál AIDA do Prahy 2012

cyklozávod "Okolo Staříča" - 2012

Relaxační den pro ženy - 2012

Zájezd Velká Fatra - 2012

Rej čarodějnic a stavění máje - 2012

zájezd Wisla - březen 2012 - TJ Sokol Staříč

Knížka pro prvňáčka 2012

kaštan u OÚ - 6.1.2012

Dětský karneval 2012

Šmoulí noc - březen 2012 - obecní knihovna

3 králové - děti MŠ na obecním úřadě

2011

přestavba KD

Mikulášská nadílka 2011

Den otevřených dveří v KD - 2011

Valná hromada - TJ Sokol Staříč 2011

Vánoční jarmark 2011

Vánoční spaní v knihovně 2011

Den obce 2011

Rodičovský šestiboj

Pohádková noc s Andersenem v knihovně

Pasování dětí velkého oddělení MŠ na školáky + video

Pasování prvňáčku na čtenáře knihovny

SK Slavoj Jeseník - FK Staříč - květen

Smažení vaječiny - TJ Sokol Staříč

Slet čarodějnic a stavění máje + video

Oslavy 100 let od založení TJ Sokol Staříč - červen + video

Děti MŠ v knihovně - březen

Loučení páťáků - vysroupení pro rodiče + video

Výlet školního turistického kroužku na Hukvaldy - jaro

FK Staříč - TJ Suchdol n. Odrou - červen

Dětský den - TJ Sokol Staříč

2010

Multifunkční okruh - Staříčská stezka

Cyklistuický závod "Okolo Staříča"

Výlet školního turistického oddílu na Ondřejník

Den obce

Zakamenné - výlet

výlet školního turistického oddílu - přes Kamennou do Brušperského lesa

Dětský den

Oslavy 120 let hasičů

Pasování dětí velkého oddělení MŠ na školáky

Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny

Výstava drobného zvířectva

Smažení vaječiny - TJ Sokol

Den matek /klub důchodců/ - vystoupení žáků dramatického kroužku

Stavění máje a rej čarodějnic

školní fotbalový turnaj Mc Donald  CUP

Rytířská noc v knihovně

Dětský karneval

Veřejné bruslení

Tři králové v knihovně

zima 2010

2009

Královny noci  2009 - travesti show
Relaxační den pro ženy 2009

Indiánská noc 2009 - akce knihovny

Na tý louce zelený - divadelní představení  - Hudební divadlo Karlín

Vítání občánků - říjen 2009

Fotografie fotbalové přípravky - jaro

Naučná stezka Okrouhlá
Den s Harry Potterem - akce knihovny
Den horníků 2009
Nová školní jídelna
Fotografie z akcí základní školy šk. rok 2008/2009

Fotografie z z výletů školního turistického oddílu šk. rok 2008/2009
Fotografie z akcí mateřské školy šk. rok 2008/2009
Pasování na školáky 2009
Den obce - červen
Pasování prvňáčku na čtenáře naší knihovny
Mateřská škola v knihovně - čteme si z knížky Ferda mravenec a Brouk Pytlík
McDonald cup - celorepublikový školní fotbalový turnaj
Cesta do pravěku - děti spí v knihovně
Dětský den s policii - pro školáky připavila ZŠ
Pionýr - fotky z pionýrských akcí
Odpoledne s Ferdou - zábavné odpoledne v knihovně
Školní olympiáda v Brušperku
Besedy žáků základní školy v knihovně
Sokolníci - akce pořádanou ZŠ
Vodnické odpoledne v knihovně
Dětský den - pod Okrouhlou jej pořádala TJ Staříč
Rodičovský víceboj - pořádala TJ Staříč
Postup mužů do 1.B
Výstava chovatelů drobného zvířectva
Květy paní operety - kulturní program v KD
Dětský karneval - pořádala TJ Staříč
19.05.2009 - Rozhledna Okrouhlá (foto Jiří Polášek)

2008
Vánoční jarmark 2008 - děti ze ZŠ si připravily prodejní vánoční jarmark
Fotografie z výletů školního turistického oddílu šk. rok 2007/2008
Mikuláš 2008- pro děti připravilo SDH Staříč
Den pro dětskou knihu 2008- akce pořádaná knihovnou
Pirátská noc 2008 - děti spí v knihovně
Řezání starých kaštanů u kostela - podzim 2008
Jak kočička s pejskem upekli dort - beseda dětí z MŠ v knihovně - říjen 2008
Halloween 2008 - děti z MŠ přišly na obecní úřad
Šestiboj rodičů a dětí - říjen 2008
Vandalismus - podzim 2008 - "I tak se umí naše mládež bavit"
Letecký den - srpen 2008
Hurá prázdniny - akce kulturního domu pro děti - srpen 2008
Vichřice - léto 2008 - Staříčem prošla vichřice a tohle po sobě zanechala
Budoucí prvňáčkové na obecním úřadě - červen 2008
Předávání plaket za zásluhy občanům obce Staříč 2008


Sázení lípy na počest p. Güntera Zajítze a výročí založení obce 2008
Fotografie z výstavy "Staříč včera a dnes" - 2008
Zásah mladých hasičů - oslava 750. let obce
Den obce 2008 - 750. let od založení Staříč
Zveřejněno : 02.07.2009  08:56
Verze pro tisk
Obec Staříč
Chlebovická 201
739 43 Staříč
Tel: 558 660 260
Fax: 558 661 051
Mobil : 605 447 149
Provozní doba
Pondělí, Středa
8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Další kontakty
Škola : 558 660 263
Kulturní dům : 558 660 260
Knihovna : 558 661 051