Vyhlášky

Zde naleznete všechny vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška 1/2012 - o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - o místních poplatcích

Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2010 o Fondu rozvoje bydlení

Obecně  závazná vyhláška č. 1/2010 o Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 1/2008 - O zvýšení sazeb u daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška č.2/2005 o regulativech územního rozvoje obce Staříč

Vyhláška o místních poplatcích 2/98

Vyhláška o nakládání s domovním odpadem

 Vyhláška o příspěvku na neinvestiční náklady

Vyhláška o chovu hospodářských zvířat 1/96

Vyhláška o znaku a praporu 3/96 Vyhláška o odpadech 1/98

Vyhláška o odpadech a místním poplatku 1/2002

Vyhláška o fondu rozvoje bydlení 1/99

Vyhláška o chovu a držení zvířat 2/96

Vyhláška o hospodaření s komunálními odpady 1/98

Obecně závazná vyhláška 1/2005 - O místních poplatcíchZveřejněno : 17.05.2009  09:03
Verze pro tisk
Obec Staříč
Chlebovická 201
739 43 Staříč
Tel: 558 660 260
Fax: 558 661 051
Mobil : 605 447 149
Provozní doba
Pondělí, Středa
8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00
Další kontakty
Škola : 558 660 263
Kulturní dům : 558 660 260
Knihovna : 558 661 051